KARAKTERISTIKAT

CLICK MAIS PRO është zgjidhja e re me 4 mënyra kontrolli dë barërave infektues të misrit. Në sajë të 4 lëndëve aktive me 4 mekanizma të ndryshëm veprimi sinergjik, CLICK MAIS PRO garanton kontroll të plotë tek graminorët dhe dikotiledonet.

PER ME SHUME INFORMACIONE SHIKONI PDF